شهرستان باوی / دیدار و ملاقات مردمی با فرماندار

ه گزاترش روابط عمومی فرمانداری باوی :

طبق روال هر هفته ملاقات مردمی فرماندار با شهروندان در راستای پیگیری مشکلات و بررسی روند آن با حضور مدیران شهرستانی و کارشناس مربوطه برگزار گردید.

۱۰۵