عکرش : مادران نقش کلیدی در آموزش و ترویج عفاف و حجاب دارند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری باوی :

عادل عکرش معاون فرماندار در جلسه ای که به مناسبت هفته عفاف و حجاب برگزار شد گفت : بحث آموزش در رشد و تعالی جامعه از اهمیت زیادی برخوردار است و چون در خانواده محور اصلی تربیت  مادران هستند نقش کلیدی در آموزش و ترویج عفاف و حجاب دارند که باعث رشد عفاف و حجاب در جامعه می شود.

ایشان از اجرای برنامه ها ، همایش ها و سمینارها با موضوعیت عفاف و حجاب در سطح شهرستان برگزار خواهد شد که انتظار می رود همه مدیران بخصوص متولیان امر فرهنگ در شهرستان نسبت به مسائل فرهنگی و مذهبی اهتمام ویزه ای داشته باشند .

۱۱۱