منوچهر ورناصری : آموزش و پرورش باید در بحث مبارزه با مواد مخدر پیشتاز باشد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری باوی :

فرماندار باوی در جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر بر اهمیت جایگاه آموزش و پرورش در کاهش آسیب های اجتماعی تاکید کرد و افزود : آموزش و پرورش یکی از ارکان مهم موفقیت هر ملت و کشور است که با آموزش صحیح و پرورش نیروی انسانی در ایجاد جامعه پویا موثر است که با توجه به جمعیت نوجوانان در آموزش و پرورش  باید در بحث مبارزه با مواد مخدر پیشتاز باشد.

ورناصری ادامه داد : یکی دیگر از ضرورت های مبارزه با مواد مخدر اجتماعی کردن آن است زیرا این موضوع با سلامت جامعه سرکار دارد که باید همه مردم در راستای کاهش آسیب های اجتماعی این بالای خانمان سوز تلاش نمایند و خانواده ها مهمترین نقش را ایفا می نمایند.

وی ” رسیدگی به وضعیت بهبود یافتگان را خیلی مهم عنوان کرد و افزود : فراهم نمودن انگیزه برای ادامه زندگی و عدم برگشت به مواد مخدر باید مهیا شود که ایجاد اشتغال و حمایت از این قشر می تواند تنها راه ثبات وضعیت بهبود یافتگان باشد که کمیته امداد و بهزیستی نسبت به فراهم نمودن تسهیلات خوداشتغالی به افراد تحت پوشش خود اقدام نمایند.

۹۷