لینک تغذیه و نقش آن در پیشگیری و کنترول کرونا ویروس

به گزارش روابط عمومی فرمانداری باوی ” دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان خوزستان مطالبی در زمینه تغذیه و نقش آن در پیشگیری و کنترول کرونا ویروس  را از لینک زیر انتشار نمود .

https://vchhealth.ajums.ac.ir/nutrition

۴۹۰