شهرستان باوی / انتشار آگهى شعب اخذ رای

در اجرای ماده ۴۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری و ماده ۱۹ آیین نامه اجرایى آن،به آگاهى مردم شریف شهرستان باوی می رساند به استناد ماده ۳۶ قانون انتخابات کسانى که حق شرکت در انتخابات را

۱۴۰۰ از ساعت ۰۷:۰۰ صبح لغایت ۱۷:۰۰ بعدازظهر در تاریخ  ۲۸/۰۳/۱۴۰۰  دارند ، برای ثبت نام و دریافت برگ رأی با در دست داشتن اصل کارت ملی یا شماره ملى و اصل شناسنامه خود ، به یکی از شعب ثبت نام و

اخذرأی مشروح زیر مراجعه و در انتخابات شرکت کنند.

 

شعبه ثابت شماره ۱ واقع در شهر ملاثانی – مسجد جامع

شعبه ثابت شماره ۲ واقع در شهر ملاثانی _ مسجد صاحب الزمان (عج)

شعبه ثابت شماره ۳ واقع در شهر ملاثانى – بلوار معلم – فرهنگسرا

شعبه ثابت شماره ۴ واقع در شهر ملاثانى – بلوار معلم – کوچه آذر – حسینیه فاطمه الزهرا (س)

شعبه ثابت شماره ۵ واقع در شهر ملاثانی – کتابخانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

شعبه ثابت شماره ۶ واقع در شهر ملاثانی – مسجد قاسم بن الحسن (ع) – خ یک کوی قدس

شعبه ثابت شماره ۷ واقع در شهر ملاثانی – مسجد موسی ابن جعفر (ع) – خیابان ۳ – کوی قدس

شعبه ثابت شماره ۸ واقع در شهر ملاثانى – ساختمان اداری واحد آتش نشانى

شعبه ثابت شماره ۹ واقع در ملاثانی کوی قدس بین خیابان ۴و ۳ مسجد امیرالمومنین(ع)

شعبه ثابت شماره ۱۰ واقع در شهر ملاثانی – مدرسه پاسداران – خ ۱۰ کوی قدس

شعبه ثابت شماره ۱۱ واقع در شهر ملاثانی – هنرستان سعادت خ ۷ کوی قدس

شعبه ثابت شماره ۱۲ واقع در ملاثانی کوی قدس خ ۱۵ – مدرسه میثاق (شهدای ملاثانی)

شعبه ثابت شماره ۱۳ واقع در شهر ملاثانی – مسجد حضرت زهرا(س) خ ۲۰ کوی قدس

شعبه ثابت شماره ۱۴ واقع در شهر ملاثانى – خیابان ۱۹ بعد از ۲۴ متری – حسینیه حضرت ابوالفضل العباس

(ع) معروف به حسینیه حاج تقى سلامات

شعبه ثابت شماره ۱۵ واقع در شهر ملاثانى – کوی شهرک دانشگاه – مسجد ثارالله

شعبه ثابت شماره ۱۶ واقع در شهر ملاثانی – مسجد امام حسین (ع) – کوی ابوذر ( ندافیه )

شعبه ثابت شماره ۱۷ واقع در شهر ملاثانی – مدرسه حجاب – کوی ابوذر ( ندافیه )

شعبه ثابت شماره ۱۸ واقع در مسجد موسى ابن جعفر (ع) (باب الحوائج) – کوی ابوذ (ندافیه)

شعبه ثابت شماره ۱۹ واقع در شهر ملاثانى – ساختمان ترمینال شهرداری ملاثانى

شعبه ثابت شماره ۲۰ واقع در دهستان ملاثانی -روستای درآویزه

شعبه ثابت شماره ۲۱ واقع در دهستان ملاثانی -روستای صلیعه

شعبه سیار شماره ۲۲ واقع در دهستان ملاثانی – دکل ملى حفاری -روستای زویر چری

شعبه سیار شماره ۲۳ واقع در دهستان ملاثانى – روستاهای فلیحى – زویر خرامزه

شعبه سیار شماره ۲۴ واقع در دهستان ملاثانی-روستاهای شیخ فضیل – حبیشى – عوافى

شعبه سیار شماره ۲۵ واقع در دهستان ملاثانى- روستای بحیر علیا – روستای سنیجه

شعبه سیار شماره ۲۶ واقع در دهستان ملاثانى- روستاهای حمیدانیه – ام السراجینه

شعبه سیار شماره ۲۷ واقع در دهستان ملاثانى –روستاهای کائیدیه – گارگه

شعبه سیار شماره ۲۸ واقع در دهستان ملاثانى – روستاهای بیت مطیلب – کهیش

شعبه ثابت شماره ۲۹ واقع در روستای جلیعه

شعبه سیار شماره ۳۰ واقع در دهستان ملاثانى – روستای تل بومه – مسجدصاحب الزمان (عج) و مسجد فاطمه

الزهرا (س)

۳ – ۲ – شعبه سیار شماره ۳۱ واقع در دهستان ملاثانى- روستاهای حنیری ۱

شعبه سیار شماره ۳۲ واقع در دهستان ملاثانى- روستاهای ابوهاون ۱ – مقیطیه

شعبه سیار شماره ۳۳ واقع در شهر جدید رامین -دهستان ملاثانى- روستاهای شجیرات – گبری – سید خلف –

جزایری

شعبه سیار شماره ۳۴ واقع در دهستان عنافچه  مراونه ۴ – مراونه ۲

شعبه سیار شماره ۳۵ واقع در دهستان عنافچه  – شرکت توسعه نیشکر دهخدا – روستای کعیده

شعبه سیار شماره ۳۶ واقع در دهستان عنافچه  – روستای مراونه ۳ – روستای مراونه ۱

شعبه ثابت شماره ۳۷ واقع در دهستان عنافچه  – روستای صفاک

شعبه ثابت شماره ۳۸ واقع در دهستان عنافچه  – روستای خاور سید خلف

شعبه سیار شماره ۳۹ واقع در دهستان عنافچه  – روستای عماشیه ۲ – روستای سیدیه

شعبه سیار شماره ۴۰ واقع در دهستان عنافچه  – روستای عماشیه یک

شعبه ثابت شماره ۴۱ واقع در دهستان عنافچه  – روستای چم العبید

شعبه سیار شماره ۴۲ واقع در دهستان عنافچه  – روستاهای یکاویه ۲ – یکاویه ۳

شعبه ثابت شماره ۴۳ واقع در دهستان عنافچه  – روستای یکاویه یک

شعبه سیار شماره ۴۴ واقع در دهستان عنافچه  – روستاهای چم خزام ۱ – چم خزام ۲

شعبه سیار شماره ۴۵ واقع در دهستان عنافچه  – روستای منصوریه سادات – روستای منصوریه ۱

شعبه سیار شماره ۴۶ واقع در دهستان عنافچه  – روستاهای منصوریه ۲ – منصوریه ۳

شعبه سیار شماره ۴۷ واقع در دهستان عنافچه  – روستاهای- سید عیدی – بیت على – حله و دله

شعبه سیار شماره ۴۸ واقع در دهستان عنافچه  – روستاهای بحیر یک – بحیر ۲

شعبه ثابت شماره ۴۹ واقع در دهستان عنافچه  – روستای شری مری

شعبه ثابت شماره ۵۰ واقع در دهستان عنافچه  – روستای عباسیه

شعبه سیار شماره ۵۱ واقع در دهستان عنافچه  – روستاهای صرخه ۲- صرخه ۱

شعبه سیار شماره ۵۲ واقع در دهستان عنافچه  – روستاهای وهابیه – مصطفى خمینى (ره)

شعبه سیار شماره ۵۳ واقع در دهستان عنافچه  – روستاهای- شیخ کریم – لفته کشتیبان – چم دغیم

بخش ویس

شعبه ثابت شماره ۱ واقع در شهر ویس _ بازار_ مسجد جامع

شعبه ثابت شماره ۲ واقع در شهر ویس خیابان شهید خمیسى حسینیه ۱۴ معصوم

شعبه ثابت شماره ۳ واقع در شهر ویس _ خیابان آزادگان _ مسجد امام حسین (ع)

شعبه ثابت شماره ۴ واقع در شهر ویس _ بلوار اصلى خیابان فرهنگ هنرستان راضیه _ سالن

شعبه ثابت شماره ۵ واقع در شهر ویس _ خیابان شهید لرکى_ عباسیه

شعبه ثابت شماره ۶ واقع در شهر ویس _ خیابان شهید نبهانى _ (حسینیه نبهانى)

شعبه ثابت شماره ۷ واقع در شهر ویس _ کوی گلستان علوی _خیابان ۲ مسجدامام موسى کاظم_(ع)

شعبه ثابت شماره ۸ واقع در شهر ویس _ کوی گلستان علوی _ مسجد محمد رسول الله (ص)

شعبه ثابت شماره ۹ واقع در شهر ویس _ کوی مویلحه _ مدرسه نرجس

شعبه ثابت شماره ۱۰ واقع در شهر ویس _ کوی مویلحه _ مسجد جواد الائمه (ع)

شعبه ثابت شماره ۱۱ واقع در شهر ویس _ کوی مویلحه _ مسجد صاحب الزمان(عج)

شعبه ثابت شماره ۱۲ واقع در شهر ویس_ مویلحه بلوار شهید حمید موسوی حسینیه ی حضرت ابوالفضل(ع)

شعبه ثابت شماره ۱۳ واقع در شهر ویس _ کوی مویلحه _ کوی اهل البیت(ع) _ خیابان سوم _ مسجد اهل

البیت(ع)

شعبه ثابت شماره ۱۴ واقع در ویس _کوی مویلحه _حسینیه حاج لطیف زرگانى

شعبه ثابت شماره ۱۵ واقع در شهر ویس _ کوی محمدیه _ مسجد امام رضا(ع)

شعبه ثابت شماره ۱۶ واقع در شهرشیبان کوی گلستان خیابان ۱۰ میعاد مدرسه گلستان

شعبه ثابت شماره ۱۷ واقع در شهر شیبان _ منطقه گلستان خ بیست متری اول مسجد صاحب الزمان (عج)

شعبه ثابت شماره ۱۸ واقع در شهر شیبان _ خ ۷ مدرسه راهنمایى میمنت

شعبه ثابت شماره ۱۹ واقع در شیبان _ خ ۵ مسجد امام حسن ابن على (ع)

شعبه ثابت شماره ۲۰ واقع در شهرشیبان خیابان ۶حسینیه حاج نبهانى

شعبه ثابت شماره ۲۱ واقع در شهر شیبان _ خیابان ۴ مدرسه حضرت معصومه

شعبه ثابت شماره ۲۲ واقع در شهر شیبان _ بین خ ۳ و ۴ _ چهار راه دوم _ مسجد ابا عبدالله (ع)

شعبه ثابت شماره ۲۳ واقع در شهر شیبان _ خیابان بازار_ مسجد امام رضا(ع)

شعبه ثابت شماره ۲۴ واقع در شهر شیبان _ خ فیضیه _ مسجد امیر المومنین (ع)

شعبه ثابت شماره ۲۵ واقع در شهر شیبان خ ۲ حسینیه اهل بیت(ع)

شعبه ثابت شماره ۲۶ واقع در شهرشیبان کوی بوستان ابتدای خیابان بهار دبیرستان رضوان

شعبه ثابت شماره ۲۷ واقع در شهرشیبان کوی بوستان انتهای خیابان بهار مدرسه راه دانش

شعبه ثابت شماره ۲۸ واقع در شهرشیبان _ انتهای خیابان تیر غربى _حسینیه ابا عبدالله الحسین

شعبه ثابت شماره ۲۹ واقع در شهر شیبان _ کوی امام خمینى خ دو _ مسجد رسول اکرم (ص)

شعبه ثابت شماره ۳۰ واقع در شهر شیبان _ کوی امام خمینى خ ۱۵ مسجد امام حسین (ع)

شعبه ثابت شماره ۳۱ واقع در شهر شیبان _ کوی امام خمینى (ره) _ خیابان ۹ _ مسجد اهل بیت

شعبه ثابت شماره ۳۲ واقع در شهر شیبان _ کوی امام خمینى (ره) _ خیابان اصلى_ فرعى ۶ حسینیه حاج کاظم

عمرانى

شعبه ثابت شماره ۳۳ واقع در شهر شیبان _ شهرک طالقانى خ راه آهن مسجد امام حسین ابن على (ع)

شعبه ثابت شماره ۳۴ واقع در شهرشیبان _ شهرک طالقانى _خیابان ۶باقرالعلوم _ حسینیه حضرت زینب(س)

شعبه ثابت شماره ۳۵ واقع در شهر شیبان _ شهرک طالقانى _ خیابان بلوار_ مسجد امام رضا (ع)

شعبه ثابت شماره ۳۶ واقع در شهر شیبان _ کوی شهید بهشتى _ دبستان شهید غیوراصلى

شعبه ثابت شماره ۳۷ واقع در شهر شیبان _ کوی شهید بهشتى _ مرکز بهداشت

شعبه ثابت شماره ۳۸ واقع در شهر شیبان _ مسکن مهر _خیابان اصلى _ مدرسه

شعبه سیار شماره ۳۹ واقع در روستای نگاره بزرگ (مدرسه) _ روستای نگازه کوچک (مسجد)

شعبه سیار شماره ۴۰ واقع در روستای وحید(مسجد) _ روستای گصوان یک (مسجد)

شعبه سیار شماره ۴۱ واقع در دهستان ویس _ روستای سرداحى (خانه بهداشت ) _ روستای ام البلابیل(مدرسه)

شعبه ثابت شماره ۴۲ واقع در روستای ام الغریب بزرگ (مدرسه)

شعبه ثابت شماره ۴۳ واقع در روستای سعید سلامات(مسجد)

شعبه ثابت شماره ۴۴ واقع در روستای ربیخه (مسجد)

شعبه ثابت شماره ۴۵ واقع در روستای بویرده سلامات (مسجد)

شعبه سیار شماره ۴۶ واقع در روستای زرگان ابوفاضل (مسجد و حسینیه ابولفضل (ع))

شعبه سیار شماره ۴۷ واقع در روستای زرگان ابوفاضل (مدرسه و حسینیه سیدالشهدا (ع))

شعبه سیار شماره ۴۸ واقع در روستای سید جابر دو(مدرسه) _روستای سید شریف(مسجد)

شعبه ثابت شماره ۴۹ واقع در روستای کوت سیدسلطان (مسجد سیدعنایت)

شعبه ثابت شماره ۵۰ واقع در روستای کوت سیدسلطان (مسجد امام حسین(ع))

شعبه سیار شماره ۵۱ واقع در روستای مرعشى(خانه بهداشت)_روستای افشاری(مدرسه)

شعبه ثابت شماره ۵۲ واقع در روستای قلعه مزبان(مدرسه)

شعبه سیار شماره ۵۳ واقع در روستای بیت ملوح (مسجد) _روستای عیاشیه (مسجد)

شعبه ثابت شماره ۵۴ واقع در روستای بیت محارب (مسجد )

شعبه ثابت شماره ۵۵ واقع در روستای زرگان البصره(مدرسه)

شعبه ثابت شماره ۵۶ واقع در روستای البصره دو (مسجد)

شعبه سیار شماره ۵۷ واقع در روستای کوت سید عنایت (حسینیه)_روستای ثدین ۴ (حسینیه)

شعبه ثابت شماره ۵۸ واقع در روستای ثدین ۱ (مسجد)

شعبه ثابت شماره ۵۹ واقع در روستای ثدین ۲(مسجد)

شعبه سیار شماره ۶۰ واقع در نیروگاه رامین _ پایگاه هوایى _ زندان _شرکتهای مسیر اصلى

شعبه سیار شماره ۶۱ واقع در روستای ام العظام _ام الحلیانه ۱و ۲ _دکلهای نفتى _شرکتهای اصلى مسیر

۳و ۴ _روستای ام الغریب کوچک _ شعبه سیار شماره ۶۲ واقع در حبیش _ دهیلیز _ نهیریه ۱و ۲ _ گصوان ۲

 

 

شرایط انتخاب کنندگان

۱- تابعیت کشور جمهوری اسلامى ایران

۲- داشتن هجده سال تمام

۳- عدم جنون

جرایم و تخلفات

ماده ۳۳ _ ارتکاب امور ذیل جرم محسوب مى شود .

۱- خرید و فروشرأی .

۲- تقلب و تزویر در اوراق تعرفه و یا برگ رأی یا صورت جلسات .

۳- تهدید یا تطمیع در امر انتخابات .

۴- رأی دادن با شناسنامه جعلى .

۵- رأی دادن با شناسنامه دیگری .

۶- رأی دادن بیشاز یکبار .

۷- اخلال در امر انتخابات

۸- کم و زیاد کردن آرا یا تعرفه ها .

۹- تقلب در رأی گیری و شمارشآرا .

۱۰- رأی گرفتن با شناسنامه کسى که حضور ندارد .

۱۱- توصیه به انتخاب کاندیدای معین از طرف اعضای شعبه اخذ رأی یا هر فرد دیگر محل صندوق رأی

، به رأی دهنده .

۱۲- تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتى از قبیل تعرفه وبرگ

رأی وصورت جلسات و تلکسو تلفنگرامها و تلگرافها .

۱۳- بازکردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوقهای رأی بدون مجوز قانونى .

۱۴- جابجایى ، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتى بدون مجوز قانونى .

۱۵- دخالت در امر انتخابات با سند مجعول .

۱۶- ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون

اسلحه در امر انتخابات .

۱۷- دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و یا به هر نحو غیرقانونى .

قسمتى از مقررات جزایى( مجازات ) مربوط به فصل هشتم قانون

انتخابات ریاست جمهوری اسلامى ایران

ماده ۸۴ _ مجازات تخلف از بند ۱۶ ماده ۳۳ به ترتیب ذیل تعیین مى گردد :

الف _ چنانڃه مرتکب بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت نماید تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم مى

گردد .

ب _ چنانڃه ایجاد رعب و وحشت خواه به تحریک یا بالمباشره همراه با اسلحه باشد ومحارب هصدق

نکند تا ۷۴ ضربه شلاق و یا حداکثر تا ۲ سال حبسمحکوم خواهد شد .

( ماده ۸۵ _ مجازات کسى که با اتخاذ سمت مجعول در انتخابات دخالت کند ( موضوع بند ۱۷ ماده ۳۳

تا ۵۰ ضربه شلاق خواهد بود و هرگاه مرتکب سندی هم در این باره جعل نموده باشد ، مجازات جعل و تزویر

را خواهد داشت و چنانڃه دخالت وی مؤثر در سرنوشت انتخابات باشد و مسیر انتخابات یک بخشو یا یک

شهرستان و یا یک استان را بر هم بزند مرتکب از یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.

ماده ۹۴ _ مجازاتهای این فصل به انواع مذکور منحصر نبوده و قاضى در هر مورد مى تواند متخلف را

به مجازات مذکور و یا هر مجازات متناسب دیگری که در قانون تعزیرات آمده است محکوم نماید .

 

 

۲۳۵