ادارات و بانک های استان خوزستان در روز دوشنبه ۶ مردادماه به دلیل گرمای هوا تعطیل شد.

با توجه به افزایش گرما و دما و رطوبت بالا با دستور غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان ادارات و بانک های استان در روز دوشنبه ۶ مرداد ماه به دلیل گرمای هوا تعطیل شد.

۵