بازدید فرماندار از وضعیت فاضلاب شهر شیبان

صبح امروز ورناصری فرماندار شهرستان باوی بهمراه دادستان و رئیس شبکه بهداشت و درمان از وضعیت برکه خروجی آب جوبهای روباز شهر شیبان بازدید نمود.

۲۳