شهرستان باوی /دیدار چهره به چهره با فرماندار

طبق روال هر هفته ملاقات های مردمی با فرماندار در روزهای دوشنبه برگزار گردید و مشکلات شهروندان در حوزه اشتغال، اشتغال ، تسهیلات خود اشتغالی ، بیمه کشاورزان  مطرح و دستور پیگیری توسط کارشناس فرمانداری و مسئولین مربوطه تا رفع مشکلات توسط فرماندار صادر گردید.

۵۶