فرماندار باوی بر اصل بی طرفی و سالم بودن انتخابات تاکید کرد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری باوی :

منوچهر ورناصری در اولین جلسه معتمدین هیات اجرایی یازدهمین ئوره انتخابات مجلس شورای اسلامی که با حضور هیات نظارت ، اعضای اداری و معتمدین هیات اجرایی در خصوص تعیین شعب برگزار گردید بر اصل بی طرفی و سالم بودن در روند اجرایی انتخابات تاکید کرد و افزود : اجرای صحیح وقانونی انتخابات از مهمترین و تنها ترین خواسته مردم و نامزدین انتخابات از مجریان و برگزاری آن است که انتظار می رود معتمدین هیات اجرایی با همکاری هیات نظارت در برگزاری این امر مهم ما را همیاری نمایند.

۳۹